A A A

Obchodní podmínkyVŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


KUPNÍ SMLOUVA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě kupních smluv, jejichž náležitosti jsou:

 1. objednávka kupujícího (telefonická či písemná), jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místo (adresa) doručení,
 2. dodání zboží kupujícímu na uvedenou adresu.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.


DODACÍ LHŮTA

Zboží vyskladňujeme zpravidla do 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech informujeme o termínu dodání individuálně.


PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce.
Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek.
Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny s DPH.


DOPRAVA

Doprava zásilky v ČR s hodnotou nad 5.000,- Kč bez DPH je zdarma.
Dopravné/poštovné a balné pro ČR se účtuje dle sazebníku v objednávkovém formuláři.
U zahraničních zásilek je cena odeslání individuální, dle země doručení.


REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupujícímu budou následně vráceny peníze za zboží, nikoli za přepravu.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
 1. opotřebením při běžném používání
 2. nesprávným použitím výrobku
 3. nesprávným skladováním
 4. nedbalostí ze strany kupujícího
  Postup při reklamaci:
 1. neprodleně nás informujte o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. zboží zašlete jako balík (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Vaši reklamaci vyřídíme zpravidla do 3 dnů, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete zrušit do doby jejího vyskladnění, a to písemně či telefonicky. Po vyskladnění zboží Vám již budou účtovány náklady na vyskladnění, popř. i dopravné/poštovné.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od doručení zboží.
Zboží musí být nepoškozené a zabalené v původním obalu. Ve vrácené zásilce musí být veškeré doklady o koupi včetně faktury za zboží.
Kupující neposílá vracené zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty.
Po převzetí a kontrole vráceného zboží bude kupní cena (ponížená o manipulační poplatek 80Kč) vrácena poštovní poukázkou na uvedenou adresu.VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud zákazník zjistí, že si objednal nevhodný typ zboží a bude požadovat výměnu, musí o tom neprodleně informovat dodavatele.
Zboží potom pošle na adresu Topplast nepoškozené a zabalené v původním obalu. V zásilce musí být přiložen účet/faktura za zboží.
Kupující neposílá vyměňované zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty.
Zboží požadovaného typu bude zasláno kupujícímu na dobírku. Cena dobírky je 160Kč a zahrnuje nutné výdaje spojené s výměnou zboží a současně bude vyúčtován případný cenový rozdíl zboží.


Datum vyhlášení platnosti obchodních podmínek: 22. 10. 2007