Spoiler  předního nárazníku č.v.343 200

Pro vozy Škoda Roomster

Výrobce:
Fa TOPPLAST, Lázně Libverda 207, 46362 Hejnice, tel. 482322550, fax 482322825

Technický popis
Spoiler je určen pro vozy Škoda Roomster. Je vyrobený  vakuovou technologií tvarového lisování umělých hmot  z materiálu ABS. Lze jej povrchově upravit do  barvy vozu.
Odbornou montáž v České republice provádí výrobce.

Návod k montáži
Montáž spočívá v nasazení spoileru na pravý a levý roh nárazníku. Styčné plochy řádně očistíme a odmastíme. Na styčnou plochu spoileru dostatečné množství tmelu EMFIMASTIC PU50, nebo EGOSILIKON 300 OXIM. Spoiler usadíme na nárazník a zajistíme v poloze (lepící páskou apod.), otřeme přebytečný tmel. Po provedené montáži ponecháme vozidlo v klidu při teplotě +5 až +40°C po dobu vytvrdnutí tmelu(min.24hodin). K úplnému vyzrání a maximální  pevnosti tmelu dojde za 10 až 12 dní.

Upozornění
V případě poškození výrobku je možný vznik ostrých  hran nebo výčnělků a proto je nutná jeho okamžitá  výměna, nebo demontáž. Rozsah poškození konzultujte s výrobcem.

Přejeme Vám spokojenost s výrobky firmy T O P P L A S T.